Využití potenciálu zaměstnanců: Tranparentní zpětná vazba SaaS

Case Study Image Case Study Image

Výsledky

Vyvinuli jsme vysoce škálovatelnou, cloudovou platformu, která uživatelům poskytla řadu nástrojů pro sledování jejich pokroku a pro stanovování cílů.

Představení projektu

V dnešním rychle se rozvíjejícím světě podnikání je pro firmy nezbytné, aby měly systém, který umožňuje otevřenou komunikaci a zpětnou vazbu od zaměstnanců. Společnost MyOrbit si to uvědomila a ve spolupráci se společností Splendex vytvořila škálovatelný produkt SaaS, který podporuje kulturu transparentní zpětné vazby.

Vize společnosti MyOrbit týkající se pozitivní pracovní kultury

MyOrbit je firma působící v oblasti HR (lidských zdrojů), která pomáhá společnostem po celém světě vytvářet pozitivní pracovní kulturu, která podporuje zapojení zaměstnanců, produktivitu a inovace.

Společnost MyOrbit čelila problémům souvisejícím se zastaralými technologiemi, problémům se škálovatelností a zastaralým uživatelským rozhraním. Společnost Splendex tyto problémy vyřešila poskytováním konzultací, řízením projektů, vývojem frontendu, vývojem backendu a službami cloudové architektury.

Síla systému transparentní zpětné vazby

Existence systému transparentní zpětné vazby má mnoho výhod, včetně většího zapojení zaměstnanců, lepší spolupráce, vyšší produktivity a lepšího rozhodování. Systém transparentní zpětné vazby podporuje prostředí otevřené komunikace, podněcuje zpětnou vazbu a kritiku a pomáhá identifikovat oblasti, v nichž by mohlo dojít ke zlepšení.

Otevření cesty k úspěchu: Nástroje, které potřebujete

Společnost Splendex nabídla komplexní přístup k projektu tím, že zajistila poradenství, řízení projektu, vývoj frontendu a backendu a cloudovou architekturu. Tým použil nejnovější technologie, včetně React, Node.js, AWS, Redux, SSO a mikroslužeb, aby zajistil i v budoucnu využitelné a škálovatelné řešení.

Nový produkt SAAS obsahoval několik inovativních funkcí, včetně měsíčních hodnotících dotazníků, denních ukazatelů nálady, systému Kudos a odměn v podobě odznaků. Tyto prvky poskytly společnostem po celém světě lepší vhled do fungování jejich organizace a zlepšily zapojení zaměstnanců.

Dokonalá metodika: Dosahování výsledků prostřednictvím inovací

Po spuštění vylepšeného produktu zaznamenala společnost MyOrbit rychlý růst a přilákala významné klienty, např. Spotify. K úspěchu projektu přispěla spolupráce společností Splendex a MyOrbit. Společnost Splendex úzce spolupracovala s MyOrbit, aby pochopila jejich jedinečné požadavky, vyvinula řešení na míru jejich potřebám a dodala vysoce kvalitní produkt, který splnil jejich očekávání.

Škálovatelné a moderní řešení poskytnuté společností Splendex umožnilo společnosti zaučovat nové klienty každý týden, což dokazuje efektivitu nové platformy při řešení problémů v odvětví lidských zdrojů.

Zažijte výhodu, kterou přináší společnost Splendex

Pokud hledáte spolehlivého partnera pro vývoj softwaru, který má za sebou řadu úspěchů, uvažujte o společnosti Splendex. Náš tým expertů je připraven pomoci Vám vyvinout inovativní, uživatelsky přívětivá a škálovatelná řešení, která splní potřeby Vašeho podnikání.

Kontaktujte nás ještě dnes , abyste se dozvěděli více o tom, jak Vám můžeme pomoci radikálně změnit Váš obor.