Post image
Technologie
Proč je umělá inteligence přínosná a jak ji využívat na každodenní bázi

Umělá inteligence neboli AI je rychle se rozvíjející obor, který má potenciál radikálně změnit způsob, jakým žijeme, pracujeme a vzájemně na sebe působíme s okolním světem. Ačkoli někteří lidé mohou být k myšlence umělé inteligence skeptičtí nebo se jí dokonce mohou obávat, existuje mnoho způsobů, jak ji lze využít pro dobro věci.

V 90. letech 20. století a v první dekádě nového tisíciletí se výzkum umělé inteligence začal zaměřovat na vývoj systémů, které by dokázaly vnímat a chápat svět lidštějším způsobem. To vedlo k vývoji technologií počítačového vidění a zpracování přirozeného jazyka, které umožnily strojům interpretovat vizuální a jazyková data.

V současné době se umělá inteligence využívá v široké škále aplikací, od zdravotnictví a vzdělávání až po obchodní operace a dopravu. S tím, jak se tato oblast neustále vyvíjí, výzkumníci a vývojáři pracují na vytváření pokročilejších a sofistikovanějších systémů umělé inteligence, které dokáží plnit ještě složitější úkoly.

V tomto článku se budeme zabývat pěti příklady toho, jak může umělá inteligence změnit náš svět k lepšímu.

  1. Zlepšení zdravotní péče Umělá inteligence má potenciál výrazně zlepšit výsledky zdravotní péče tím, že poskytne přesnější a efektivnější diagnózu. Algoritmy strojového učení jsou schopny analyzovat velké množství dat a identifikovat vzorce, které nemusí být pro lidské lékaře okamžitě zřejmé. To může vést k včasnějšímu stanovení diagnózy a k účinnější léčbě, což v konečném důsledku zachrání životy. Kromě toho může umělá inteligence pomoci lékařům držet krok s nejnovějším výzkumem a osvědčenými postupy, což vede k lepší péči o pacienty.
  2. Snižování uhlíkové stopy Jedním z největších problémů, kterým dnes naše planeta čelí, je změna klimatu. AI může pomoci tento problém řešit optimalizací spotřeby energie v budovách a dopravních systémech. Algoritmy strojového učení jsou schopny analyzovat data o spotřebě energie a vydávat doporučení pro efektivnější způsoby využití. To může vést k výraznému snížení emisí uhlíku a plýtvání energií. Kromě toho lze umělou inteligenci využít k vývoji udržitelnějších zemědělských postupů, čímž se sníží dopad produkce potravin na životní prostředí.
  3. Zlepšení vzdělávání Vzdělávací nástroje využívající umělé inteligence mají potenciál poskytovat studentům personalizované studijní zkušenosti. Algoritmy strojového učení jsou schopny analyzovat data studentů a identifikovat oblasti, ve kterých mohou potřebovat další podporu, a poskytovat jim na míru šitá doporučení pro další studium. Kromě toho lze umělou inteligenci využívat k vytváření virtuálních vzdělávacích prostředí, která si studenty zcela podmaní a zapojí.
  4. Zefektivnění provozu podniku Automatizační nástroje využívající umělou inteligenci mohou podnikům pomoci zvýšit produktivitu a efektivitu. Algoritmy strojového učení lze využít k automatizaci opakujících se úkolů jako je např. zadávání dat a obsluha zákazníků, a tím umožnit zaměstnancům, aby se mohli věnovat složitější a kreativnější práci. Kromě toho může umělá inteligence pomoci organizacím analyzovat velké množství dat s cílem identifikovat trendy a lépe se rozhodovat.
  5. Chytřejší města Technologie pro chytrá města využívající umělou inteligenci mohou pomoci k tomu, aby města byla efektivnější, udržitelnější a lépe se v nich žilo. Algoritmy strojového učení lze využít k optimalizaci dopravního toku a ke snížení dopravních zácp, což povede ke zkrácení doby dojíždění a čistšímu ovzduší. Dále pak lze umělou inteligenci využít k monitorování a řízení veřejných služeb, např. zásobování vodou a elektřinou, čímž se sníží plýtvání a zvýší energetická účinnost.

Je důležité si uvědomit, že s používáním umělé inteligence jsou spojena určitá rizika a výzvy. Stejně jako u každé nové technologie je nezbytné, abychom k AI přistupovali obezřetně a zvážili etické důsledky jejího zavádění. Pokud se však zaměříme na potenciální přínosy a budeme se snažit řešit výzvy, můžeme s pomocí AI pozitivně ovlivnit náš svět.

Ve společnosti Splendex věnujeme značné úsilí umělé inteligenci s cílem zvýšit naši produktivitu a kvalitu práce. S pomocí AI píšeme lepší kód, identifikujeme problémy dříve v procesu vývoje a poskytujeme našim klientům nejlepší možné produkty a služby.

Společnosti Forbes v Maďarsku, na Slovensku a v České republice jsme dodali řešení využívající umělé inteligence, aby mohla desítkám tisíců čtenářů denně nabídnout kvalitnější obsah více ušitý na míru.

Nástroj s umělou inteligencí musel zachytit data o uživatelích a nabídnout jim personalizované návrhy obsahu na základě jejich preferencí a chování. Nástroj musel být uživatelsky přívětivý, hladce se integrovat se stávající platformou Forbesu a být snadno použitelný pro redaktory. Více informací o tomto projektu si můžete přečíst zde:

Závěrem můžeme konstatovat, že umělá inteligence má potenciál významně ovlivnit náš svět. Nástroje využívající umělou inteligenci nám mohou pomoci vyřešit některé z největších problémů, kterým jako společnost čelíme, od zdravotnictví přes vzdělávání až po obchodní operace a další.

Pokud budeme pracovat na řešení problémů a soustředíme se na potenciální přínosy, můžeme s pomocí AI vytvořit lepší budoucnost pro všechny.