Vývoj digitálních produktů s využitím umělé inteligence pro časopis Forbes: posílení online engagement (zapojení)

Case Study Image

Co jsme udělali

Náš tým poskytl časopisu Forbes komplexní end-to-end řešení prostřednictvím procesu vývoje digitálního projektu. Nabídli jsme IT poradenství, vyvinuli nástroj s pomocí React a NodeJS a zajistili kontinuální poskytování služeb. Náš přístup umožnil bezproblémovou integraci se stávající platformou Forbes.

Úvod

Forbes, jedno z předních světových obchodních a finančních médií, usiloval o zvýšení online návštěvnosti a zlepšení zapojení uživatelů. Byli jsme osloveni, abychom pro ně vyvinuli analytický nástroj s využitím umělé inteligence, který by uživatelům nabídl personalizovanou zkušenost a zlepšil kvalitu obsahu nabízeného časopisem Forbes. Do projektu se zapojila také společnost Google, která poskytla zdroje a podporu. Tato případová studie nastiňuje proces vývoje nástroje AI a jeho dopad na zapojení uživatelů a na kvalitu obsahu časopisu Forbes.

Požadavky projektu

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit online návštěvnost časopisu Forbes a zlepšit zapojení uživatelů. Nástroj s využitím umělé inteligence měl zachytit data uživatelů a nabídnout jim personalizované návrhy obsahu na základě jejich preferencí a chování. Nástroj musel být uživatelsky přívětivý, musel být schopen bezproblémové integrace se stávající platformou Forbesu a jeho používání mělo být pro redaktory snadné.

Proces vývoje

Začali jsme analýzou stávající platformy časopisu Forbes a chování uživatelů. Navrhli jsme nástroj s využitím umělé inteligence, který dokázal zachytit uživatelská data a nabídnout uživatelům personalizované návrhy obsahu. Front-endový a back-endový nástroj byly vyvinuty s pomocí React a NodeJS.

Nástroj musel zachycovat data uživatelů prostřednictvím různých úkonů na webových stránkách magazínu Forbes jako je např. klikání na články, % přečtených článků a přesnost doporučení. Algoritmus umělé inteligence tato data analyzoval a nabízel uživatelům personalizované návrhy obsahu na základě jejich preferencí a chování.

Redaktoři měli také přístup k nové platformě, která využívala AI ke zlepšení kvality obsahu poskytovaného časopisem Forbes. Nástroj AI analyzuje obsah nabízený redaktory a data uživatelů a nabízí návrhy na zlepšení na základě různých faktorů, např. čtivosti, tónu a zapojení.

Funkce nástroje AI

Nástroj má několik funkcí, díky nimž účinně zvyšuje zapojení uživatelů a zlepšuje kvalitu obsahu. K těmto funkcím nástroje se řadí:

  1. Personalizované návrhy obsahu: Jsou založeny na chování a preferencích uživatelů, což zvyšuje pravděpodobnost, že se uživatelé do obsahu zapojí.
  2. Shromažďování údajů o uživatelích: Tento nástroj zachytil údaje o uživatelích prostřednictvím různých úkonů na webu časopisu Forbes, což umožnilo algoritmu AI nabízet personalizované návrhy obsahu.
  3. Úprava obsahu s využitím umělé inteligence: Redaktoři měli přístup k nové platformě, která využívala AI ke zlepšení kvality obsahu tím, že nabízela návrhy na zlepšení na základě čtivosti, tónu a zapojení.
  4. Bezproblémová integrace s platformou časopisu Forbes: Nástroj se bezproblémově integroval se stávající platformou časopisu, proto bylo jeho použití snadné pro redaktory a uživatele.

Dopad

To mělo významný dopad na zapojení uživatelů a kvalitu obsahu časopisu. Personalizované návrhy obsahu zvýšily zapojení uživatelů, což vedlo ke zvýšení online návštěvnosti a počtu zobrazení stránek. Údaje o uživatelích získané nástrojem umožnily časopisu Forbes lépe porozumět svým čtenářům a poskytovat jim relevantnější obsah.

Platforma pro editování obsahu s podporou umělé inteligence měla také významný dopad na kvalitu obsahu poskytovaného společností Forbes. Návrhy nástroje AI umožnily redaktorům vylepšit obsah, což vedlo k vyššímu zapojení a spokojenosti uživatelů.

Závěr

Projekt byl úspěšný a umožnil společnosti zvýšit online návštěvnost a zlepšit zapojení uživatelů. Personalizované návrhy obsahu tohoto nástroje a platforma pro editování obsahu s podporou umělé inteligence zlepšily kvalitu obsahu poskytovaného časopisem Forbes, což vedlo k vyššímu zapojení a spokojenosti uživatelů. Díky bezproblémové integraci se stávající platformou časopisu Forbes a využití technologií React a NodeJS byl nástroj snadno použitelný a efektivní. Projekt ukázal sílu umělé inteligence při zlepšování zapojení uživatelů a kvality obsahu. Pro úspěch projektu byla rozhodující spolupráce mezi společností Forbes, Google a námi.