Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Splendex Kft. si váží Vašeho soukromí a zavazuje se chránit Vaše osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme a ukládáme Vaše osobní údaje, pokud využíváte naše webové stránky.

Údaje, které shromažďujeme

Osobní údaje shromažďujeme tehdy, pokud vyplníte náš kontaktní formulář. Tyto informace zahrnují Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a zprávu.

Rovněž pak používáme nástroj Google Analytics, s jehož pomocí shromažďujeme údaje neumožňující přímou identifikaci o Vaší návštěvě našich webových stránek, např. Vaši IP adresu, typ prohlížeče a navštívené stránky.

Jak používáme Vaše údaje

Shromážděné údaje používáme k tomu, abychom mohli reagovat na Vaše dotazy, poskytovat Vám informace o našich produktech a službách a zlepšovat naše webové stránky.

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon nebo kdy Vám poskytujeme naše služby. 

K analýze návštěvnosti webových stránek a jejich vylepšování používáme nástroj Google Analytics. Google Analytics může shromažďovat a zpracovávat údaje v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů, které si můžete prohlédnout na adrese https://policies.google.com/privacy.

Jak ukládáme Vaše údaje

Vaše osobní údaje uchováváme bezpečně a přijímáme vhodná opatření 

na jejich ochranu před neoprávněným přístupem, zveřejněním nebo zničením.

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelů, pro které jsme je shromáždili, pokud zákon nevyžaduje delší dobu uchovávání.

Vaše práva

Máte právo kdykoli získat přístup ke svým osobním údajům, opravit je nebo je vymazat. Můžete také vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů nebo požadovat, abychom jejich zpracování omezili.

Chcete-li uplatnit svá práva, kontaktujte nás prosím na adrese [email protected].

Změny těchto zásad

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme příležitostně aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách. Doporučujeme Vám, abyste tyto stránky pravidelně kontrolovali a byli tak informováni o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k těmto Zásadám ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese [email protected].